Merkityksellinen asteroidi nyt kun Pluto kulkee Kaurossa
Huoneissa

,
Ceres Demeter
Kaiken ravitseva äiti
Universaali rakkaus,
Äiti maa
Symbolit, sirppi, aura, runsaudensarvi, unikko, sika
( Jupiter, onni) , soihtu, kurki tunteet ,viha / rakkaus

Astrologinen hallitsija Rapu (Vesi) Neitsyt (Maa ), Härkä - Skorpion polarisuus ( syvälle perus tarpeisiin luotaava arvomaailma)Symboloi; Vastuullinen, äidillinen rakkaus toisiin ihmisiin. Omista ja toisten perustarpeista huolehtiminen. Olemassaolon perusta, ruoka ja syömishäiriöitä ( -73 syntyneillä )

Ceres rankaisee vihollisiaan pysäyttäen tai häiriten ruoan tuotantoa maapallolla. Haasteelliset aspektit persoonallisiin planettoihin kartalla kertovat usein perhesuhteissa tapahtuvista rangaistuksista ruoan kautta, kuten tottelemattoman lapsen laittamista nukkumaan ilman iltapalaa tai syömistä käytetään rakkauden välineenä, olet hyvä kun syöt lautasen tyhjäksi.

Sosiaalisten planeettojen aspektien vaikutus näkyy ruokaperäisinä sairauksina kuten anorexia ja bulimia, jotka esiintyvät tiettyinä aikakausina epidemian lailla. Psyykkisen tason epätasapaino ilmenee syvänä toivottomuuden tunteena itseluottamuksen puutteena täydellisyyden tavoitteluna perheessä.

Syömähäiriöitä voi esiintyä myös emotionaaliseen rakkaudennälkään - syödä itsensä onnelliseksi (tai opittu lapsena, että äiti on tyytyväinen kun lautanen on tyhjä) erilaisten dieettien ja itsensä ulkopuolisten ihanteidenmukaisen täydellisyyden tavoittelun kautta jolloin ruoka edustaa persoonaa eikä hän itse (pakonomaiset ruokailut tai kauneusihanteet - laihuus ).

Parisuhde ja perhe ongelmat Ceres VII huoneessa tai aspekteja Mars Venus tai Juno lapsuuden perhesuhteet tulevat parisuhteen roolimalliksi. Rakastavassa ilmapiirissä varttunut perustaa oman perheensäkin rakkaudelle, sen sijaan dominoiva, autoritäärinen tai kylmä kohtelu lapsuudenkodissa siirtyy oman perheen sisäiseen ilmastoon heijastuen ihmissuhteisiin tai lastenkasvatukseen.

Ceresin symboloimien asioiden kautta kasvu tapahtuu kotona, miten äiti huolehtii lapsista , arvostaa perhettä ja muita perheenjäseniä. Ceres symboloi myös tyttären ja äidin välistä suhdetta. " Jokainen äiti vertaa tytärtä itseensä ja tytär itseään äitiin, jokainen nainen kurottautuu taaksepäin omaan äitiinsä ja eteenpäin tyttäreensä " C. G. Jung . Ceres on salaisten toiveiden, unelmien, pettymysten, pelkojen tai harhaluulojen ilmenemä, joka siirtyy äidiltä lapsiin tiedostamattomilla tunteiden alueilla haaveina ja pelkoina, jotka projisoidaan (heijastetaan tai siirretään) perheen sisällä.

Negatiivisissa aspekteissa - Avioliitossa liitto solmitaan lastensaannin, enemmänkin kuin parisuhteen takia. - Ongelmana tuhoavuus, en anna muille jos en itse saa. Perheessä voi ilmetä kateutta tai mustasukkaisuutta. Kuu, / äitiyden ja naisellisuuden sekä vastaanottavuuden symbolin merkitys täydentyy , Ceres antaa tarkemman informaation äitiydestä ja sen vaikutuksista lapsuudenkodissa, mitä Kuu yksin voisi kertoa. Sekä syntymäkartalla, että aspekteina Ceres ja Pluto kertovat erosta perheestä, lasten menetyksestä kuten kaiken sellaisen menettämisestä, mihin olemme emotionaalisesti kiintyneet. Tähän kuuluu myös alkoholi ja tupakka ( Neptunus Ravun korkeamman oktaavin hallitsija ), työ (Neitsyt, velvollisuus ) ja ihmissuhteet. Voimakas Ceres Pluto aspekti voi kertoa myös lasten jakamisesta.

Ceres ohjaa läpi normaalien prosessien; shokki depressio syyllisyys suuttumus loppuunsaattaminen ja hyväksyminen.

Ceres auttaa meitä myös ymmärtämään kuoleman prosessia poistaen kuolemanpelon. Tämä on lähellä itämaista käsitystä jälleensyntymästä, elämästä kuoleman jälkeen. Transformaatiosta, jossa kohtaamisen kautta tullaan sinuiksi ja voitetaan ennakkoluulot ja pelko. Jokapäiväisessä elämässä voimakkaat syntymäkartan Ceres aspektit opettavat meitä hyväksymään jatkuvan kuoleman - luopumisen, muutos prosessin ja sen, että opimme luottamaan jokapäiväiseen korkeampaan huolenpitoon tarttumatta tiukasti kiinni itsemme ulkopuoliseen turvallisuuteen tai pysyvyyteen. - Tämän läksyn oppii varmimmin niiden kanssa, joihin meillä on voimakkaat emotionaaliset siteet kuten vanhempiin, lapsiin ja puolisoon. - Tällaisena näyttämönä voi toimia myös työpaikka.

Veren mysteeriot, kuukautiset ovat edellytys äitiydelle samoin kuin sen jatkuva uusiutuminen, verisolujen kuolema ja uusien syntyminen ja se, että rinnat muuttavat verisolut uutta ruokkivaksi maidoksi, joka on edellytys uuden sukupolven henkiinjäämiselle.

Ceres hallitsee astrologiassa; Äitiyden ja lisääntymisen seksuaalisena ilmaisijana, ¤ raskaus ¤ syntymä ¤ keskenmeno ¤ abortti ¤ huolenpito ¤ ovulaatio ¤ menstruaation ja menopaussi ¤ naisten gynekologiset sairaudet ¤ syntymän hallinta Perhesuhteissa; Vanhemmat/ lapset ¤ lapset/ vanhemmat ¤ yksinäiset vanhemmat ( isä ja äiti) ¤ isovanhemmat ¤ huolehtija / äiti tai isäpuoli/ adoptiovanhemmat ¤ apulainen / opettaja Lasten koulutuksesta ja huolenpidosta kertoo; Perushoito ¤ lapsen syntymään valmentautuminen ¤ lasten oikeudet ¤ äidin oikeudet ¤ lasten väärinkäyttö ¤ esikoulu ¤ alkeisopetus - koulutus ja lastenhoito, lemmikkieläimet ja suhde maahan

Ceres arvot perheessä; Syvät sukujuuret ja perusyhteys ¤ suurperhe ¤ kommuuni ¤ heimo kiinteys ¤ kansallistunto Ceresin keskeinen esilletulo ammatillisesti; Hoitotyö ¤ sosiaaliala ¤ lastenhoito ja koulutus ¤ kätilö ¤ turvakoti/ sijaiskoti- Kutsumustyö, antautuminen täydellä rakkaudella siihen, mitä tekee hyvin konkreettisissa ja maanläheisissä asioissa.

Ceres viljavuuden jumala, maanviljelyn ja kasvun sykleissä; Viljely ¤ karja ¤ puutarhanhoito ¤ ekologia ¤ kasvitiede ¤ vuodenajat ¤ luonnon suhteet ¤ vihrerpeukalo ¤ kylvö ja sadonkorjuu Ceres kaiken ruokkivana äitinä , sen suhde ruokaan; Maanviljelijät ¤ puutarhurit ¤ kokit ¤ leipurit ¤ tarjoilijat ¤ ravintolat ¤ ravintoterapeutit ja ohjaajat ¤ ruokavaliot, dietit ja yrtit ¤ ruokaongelmat ¤ ylipaino, anorexia, bulimia ¤ ruokaperäiset fyysiset häiriöt ja sairaudet.

Ceresin huolehtiva ja herkkä suhde eläimiin; Huolenpito eläimistä ja niiden kesyttäminen ¤ kasvissyönti ¤ koulutus ¤ jalostaminen ¤ talonvartija Ceresin suhde työläisiin ja työsopimuksiin ja tuotantoon;

Tuotannon työläiset ¤ työläisten yhdistykset ¤ tuotanto ¤ kuluttajat ¤ hyödykkeet ¤ lakot ¤ työttömyys ¤ työkyvyttömyys ¤ työläisten edut/ palkat


Ceres eläinradan eri merkeissä kertoo kahdestatoista tavasta näyttää sen, miten kohtaamme omat tarpeemme antaa ja palvella ja mitä tarvitsemme itsellemme ja muille tunteaksemme pyyteetöntä rakkautta ja hyväksyntää.

Oinaassa ; itsenäisyys ja riippumattomaksi tuleminen edellytys todelliselle rakkaudelle. Sairauksia ja tasapainottomuutta voi ilmetä silloin, kun lapset kokevat tulleensa dominoiduksi tai erotetuksi hoitajastaan itsenäistymisvaiheessa ennekuin he ovat kypsiä ottamaan vastuun itsestään.

Härässä ;Tuottamisen oppiminen ja materian arvojen oikea suhde. He huolehtivat ja hoivaavat toisten fyysisiä tarpeita konkreettisella tavalla. Maailmankatsomus ja itsensä hyväksyminen on yhteydessä siihen, kuinka he onnistuvat turvaamaan itselleen materiaalisen puolen. Epätasapaino ilmenee ylikorostuneen materialismin tai kaikkien arvojen esineellistämisen kautta.

Kaksosissa ;Ajatuksen ja puheen oppiminen, se ettei toista saa manipuloida. Turvallisuudentunne tulee koulutuksen, puhumisen sekä kuuntelun kautta. Kommunikaatio on heille tärkeä älyllisen vuorovaikutuksen onnistumisen edellytys. Itsensä hyväksyminen on suhteessa nokkeluuteen ja yksilöllisyyden toteuttamismahdollisuuksiin. Epätasapaino ilmenee silloin, kun yksilön älyllinen liikkuvuus , nokkeluus ja verbaalisuus ei pääse toimimaan tai toiset rajoittavat sitä.

Ravussa ; Äitiyden ja lapsista huolehtimisen, toisten psyykkisten ja emotionaalisten tarpeiden tyydytys. Jos tarpeet on lapsuudessa tyydytetty näistä ihmisistä tulee hyviä sekä fyysisten, että emotionaalisten tarpeiden hoitajia. Itsensä hyväksyminen on edellytys tällaisten suurten tunteiden mestariksi tulemiselle. Syväkin depressio on mahdollinen, jos lapsuudessa ei ole rakkautta, huomiota ja hyväksyntää.

Leijonassa ; Yksilöllisyys ja sen esilletuonti. Ideaali on, että vanhemmat seuraavat ylpeänä lapsen ponnistelua ja vaivannäköä, hänen yrittäessään huolehtia toisista. Nämä ihmiset saavat myös toisten parhaat puolet esille. He tekevät ulkopuolisiin voimakkaan vaikutuksen opittuaan hyväksymään itsensä. Epätasapaino ilmenee itseluottamuksen puutteena ja vähättelynä.

Neitsyessä ; Poikkeavaa kotiin liittyvää ihmissuhdekäyttäytymistä, maailman hahmottamista työn kautta. Persoona muotoutuu mestariksi tai palvelijaksi. Ääritapauksissa äiti voi hoivata lasta estäen lapsen mahdollisuuden itsenäistyä ja saavuttaa sosiaalisen kanssakäymisen tasoa. Huolenpito ilmenee lahjakkuutena opettaa ja kyetä samaistumaan opetettavan tasolle. Maailmankatsomus on mestarin tasoa teknisillä ja toiminnan aloilla tai kykynä välittää tunteita. Epätasapaino ilmenee jos luottamusta on horjutettu lapsuudessa . Tämä voi ilmetä täydellisyydentavoitteluna tai toisten kritisointina.

Vaa'assa ; Äidillinen herkkyys toisiin, yhteistyön kautta. Ideaali, että äitiys pääsee toimimaan sosiaalisessa yhteydessä ja hyvässä suhteessa toisiin. Itsensä hyväksyminen tulee esille harmonisten sosiaalisten suhteiden kautta. Epätasapaino ilmenee liian tiukassa otteessa ja jos sosiaalisessa suhteissa puuttuu hyväksytyksi tulemisen tunne.

Skorpionissa ; Identiteetti rakentuu syvän emotionaalisen itsekontrollin tarpeesta. Ideaali äidillinen tietoisuus tuotetaan syvälle luotaavien keskustelujen kautta joista muodostuu tunnealueen hallinnan pohja. Tunteet läpäisevä huolenpito toisista on kuin syvälle luotaava kaikuluotain joka näkee läpi ja parantaa. Itsensä hyväksymisprosessi voi toimia oppaana omien sisäisten negaatioiden läpi kehittäen luottamuksen ulkomaailmaan ja parantavan rakkauden voimaan. Epätasapaino ilmenee silloin, kun ajatukset on eriytyneet tunteista, mustasukkaisuutena, vihana ja kostonhaluna.

Jousimiehessä ; Horisontaalista ajattelua ja tarvetta toteuttaa itseään toisia opettamalla ymmärtäen heidän tarpeensa. Lisäksi henkilö, jolla on Ceres Jousimiehessä voi auttaa toisia käsittelemään laajempia filosofisia kysymyksiä ja uskomusjärjestelmiä sekä löytämään sisältöä ja tarkoitusta elämään. Itsensä hyväksyminen on edellytys uskomusjärjestelmien käsittelylle. Kykenemättömyys jakamiseen voi johtaa siihen, että elämä tuntuu tarkoituksettomalta ja päämäärättömältä. Tarkoituksettomuuden tunne saa ihmisen vaeltamaan ilman suuntaa johon pyrkiä.

Kauriissa ; Ihminen sisäistää huolenpidon aikaansaannosten kautta. Ideaalinen äitiys opettaa lapselle vastuuntuntoa, ajankäyttöä, suunnitelmallisuutta ja pitkäjännitteisyyttä joka johtaa aikanaan huippusuorituksiin. Toisista huolehtiminen ilmenee vastuuntuntona huolehtimisena ja organisointina, vastuun opettamisena kuin myös käytännöllisten neuvojen antamisena elämästä selviämiseksi. Itsensä hyväksyminen on peräisin konkreettisista suorituksista, joilla yksilö rakentaa minäkuvansa. Epätasapaino syntyy elämässä epäonnistumisen tunteesta. Tämä johtaa käyttäytymishäiriöön, yksilö heittäytyy toisten ohjailtavaski oman elämänsä suhteen menettäen tuntuman tunteisiinsa jääden ilman onnistumisen tunnetta.

Vesimiehessä ; Yksilöllisyyttä korostavia vaikuttajia. Ideaali huolenpito antaa heille mahdollisuuden itsetutkiskeluun oikeasta ja väärästä. Lapsuuden huolenpidon tehtävä on opettaa hyväksymään itsensä vaikka poikkeaakin keskiverrosta. Itsensä hyväksyminen ohjaa läpi oman erikoisen yksilöllisyyden. Epätasapaino ilmenee silloin, kun lapsuudessa ei ole asetettu selkeitä rajoja ja yksilöllisyys menee pitemmälle kuin on hyväksi. Tämä voi ilmetä aiheettomana ja tarpeettomana kapinointina, jossa yksilö tiedostamattaan hakee rajoja ja sääntöjä, että hän kykenisi hallitsemaan vapauden ja pystyisi elämään siinnä.

Kaloissa ;Ajatuksia inspiroi universaali rakkaus, marttyyrius. Tällaiset henkilöt palvelevat huolehtimalla konkreettisesti tuonpuoleiseen liittyvien tunteiden ja näkymättömien energioiden ykseydestä. He kärsivät todella toisten puolesta. Heitä ohjaa universaali kohtalo ja rakkaus sekä todellisen muutoksen löytämisen mahdollisuus. Itsensä hyväksyminen ilmenee pyyteettömän palvelun kautta. Epätasapaino ilmenee kun ihminen ei saa palvella ja hän taantuu lapsen tasolle emotionaalisesti. Tästä seuraa usein avuttomuuden ja voimattomuuden tunne joka saa ihmisen käyttäytymään marttyyrimaisesti.

Ceres Huoneissa

I Ensimmäisen huoneen Ceres viittaa yksilön henkilökohtaiseen kykyyn hoivata, osoittaa sympatiaa ja saada yhteyttä toisiin. Yksilö voi samaistua perheeseen tai työhön menettäen otteen itseensä. Heidän kasvatuksessaan tai terapiassa on tärkeää ohjata heitä kiinnittämään huomio myös itseensä. ESIM. George Washington; " Maan isä"

II Toisen huoneen Ceres kehottaa huolehtimaan rakkaiden perustarpeista kuten turvallisuus, ruoka ja raha. He voivat myös kiinnittyä tiukasti puolisoonsa tai rakkaimpiinsa ja joutuvat kamppailemaan riippuvuuden kanssa loppuun saakka. Itsestä huolehtiminen voi ilmetä itse hemmotteluna, tavaroiden hankkimisena itselleen palkkioksi tai hemmotteluksi.

III Kolmannen huoneen Ceresin hoivaamisen toteutuminen onnistuu tunteiden läpikäyvillä ideoilla ja opetuksilla sekä joutumalla ideoiden ja kiihokkeiden vaihtelun alaisuuteen. Huolenpito on ystävyyden ja yhteistyön ilmausta jossa yhdistyy ystäväpiiri ja muut sosiaaliset yhteisöt. ESIM. Margaret Mead´s ( antropologi) tutki naisen roolia ja perheen rakennetta.

IV Neljännen huoneen Ceres edustaa tyypillisimmillään kotona perhettä huoltavaa äitihahmoa. Yksilön rooli perheessä ja elämässä löytyy muista kartan osista. Universaalisti tämä voi ilmetä laajempana äitiytenä jota hoidetaan kotoa käsin tai huolenpidon rooli tulee muuten kotiin ( esiintyy joillakin voimakkaiden Kuningattarien prinssipuolisoilla) . Jos Ceres on lähellä IC:tä sen mytologia vaatii kirjaimellisesti toteutumistaan. ( emotionaalinen yhteys niihin, jotka menetetään - muutos ja menetyksen hyväksyminen )

V Viidennen, lastenhuoneen, Ceresin vaikutus osoittaa huolenpidon kokemuksen tulevan suhteessa lapsiin tai luovaan taiteeseen. Yksilöllisellä tasolla se ilmenee kiinnostuksena peleihin tai itsensä riskille alttiiksi asettamiselle. ( turvattomuuden tunteen heijastus kohdistuu poikkeavana käyttäytymisensä lapsia kohtaan tai uhkapelinä )

VI Kuudennen huoneen Ceres symboloi voimakasta halua työskennellä päivittäisissä toiminnoissa tai työssä perhesuhteiden vaikutusten ilmenemien parissa. Tämä asema heijastaa voimakasta palvelemisen ja parantamisen halua. Perheen eettisten arvojen piirissä työskentely kuuluu myös tähän huonesijaintiin liittyvään universaaliin aspektiin.

VII Seitsemännen huoneen Ceres osoittaa tarvetta parisuhteessa huolehtimiseen tai kumppaniin joka kantaa huolta ja suojelee. Lapsuuden perhe on usein roolimallina parisuhteen tarpeille. Parisuhderiippuvuudesta uloskasvu voi tuottaa vaikeuksia, varsinkin perheen muutostilanteissa kun roolit muuttuvat ; lasten vartuttua aikuisiksi. Pyyteettömän rakkauden läksy on voimakkain tässä huonesijainnissa ja sen oppiminen tuottaa tasa-arvoon kannustavan ilmapiirin perheenjäsenissä kiinni roikkumisen sijasta.

VIII Kahdeksannen huoneen Ceres ilmentää kasvatuksessa saatuja voimakkaita tunnehuippuja jotka tuovat mukanaan syviä emotionaalisia vaikutuksia. Seksuaalisuus ilmenee osana ansaita ja saada huolenpitoa. Kasvuympäristöön voi kuulua myös kuoleman kohtaamisen huolehtimista.

IX Yhdeksännen huoneen Ceres tuo huolenpidon kohteeksi sekä oman että toisten tiedon, vapauden, totuuden ja matkustelun tavoittelun. Filosofista pohdintaa samoin kuin perustuotannon kysymyksiä ihmiskunnan perimmäisistä tarpeista esiintyy tässä huoneasemassa. Tämä voi ilmentää myös universaalia filosofiaa ( Neitsyt Maria ).

X Kymmenes huone kytkee Ceresin symboliikan huolenpidon ja tuottavuuden osalta ammatilliseen tai sosiaaliseen yhteyteen. Karriääri tai julkinen työ lapsista huolehtimisen parissa, terveyden tai ruoantuotannon ammateissa voi täyttää sosiaalisen vastuunkantamisen velvollisuuden. Tämä asema voi myös edustaa rakkauden ehdollistumista lapsuudessa vaadittuihin suorituksiin ja aktiviteetteihin niin, että vasta kun on saavutettu joku tulos ansaitaan tulla rakastetuksi. Tässä asemassa on tärkeä oppia rakastamaan itseään sellaisena kuin on.

XI Yhdestoista huone Ceres kehoittaa laaja-alaisista kollektiivisista kokemuksista huolehtimiseen kuten laajat perheet, äitejä tukevat ryhmät, lasten etujen puolustajat ja kommuunit. Tämä Ceresin asema voi osoittaa myös humanitääristen aatteiden synnynnäistä taipumusta, äidillistä otetta ystävyyssuhteissa. Kollektiivista äitiyttä ja huolenpitoa.

XII Kahdennentoista huoneen Ceres ilmaisee karmaa perheen vastuusta, empatian, ymmärryksen ja toisten kärsimyksen ja kokemuksen jakamisesta. Tämä voi symboloida sellaisia kokemuksia kuin menetys, sairaus, hylätyksi tuleminen perheen tai lasten taholta tuleva kieltäminen (torjuminen). Tämä asema voi olla myös avain rakkauden tuomiseksi omaan työskentelyyn niiden auttamiseksi joilla on hätä. Pyyteetön työskentely mahdollistaa yhteyden korkeampiin todellisuuksiin huolenpidon tuomiseksi maan päälle Universaalin rakkauden muodossa.

Aspektit

Ceresin positiiviset aspektit nostavat planeetan merkitystä henkilön sosiaalisissa suhteissa huonesijainnin mukaan. Nämä kertovat mahdollisuuksista olla kokonaisvaltaisesti tuottelias konkreettisella tasolla, hyvistä perhesuhteista tai antaumuksellisesta työstä. Negatiiviset aspektit kertovat kyseisen alueen traumoista suhteessa turvallisuudentunteeseen, sisäiseen lapseen ja äiti/lapsi suhteeseen.

Ceres Aurinko Huolenpito yhdistyy persoonan tarkoitusperiin. Yksilön identiteetti on sidoksissa perheeseen ja huolenpitoon

Positiivisissa aspekteissa Ceres ilmentää kohtalonomaista rakkautta ja huolenpidon tarvetta toisia kohtaan. Heidän roolinsa on olla perheen kasvattaja tai perustarpeiden kuten ruoan tuottajia perheelle tai muuten palvella ihmiskuntaa. Joskus tämä aspekti merkitsee myös työskentelyä kuolevien tai kuoleman parissa . Heillä on myös kapasiteettia tuottavaan itsenäiseen työskentelyyn esim. yrittäjänä. Stressiaspekteissa ilmenee konfliktin vaara oman persoonan ja toisista huolehtimisen välillä. Tämä voi johtaa itsensä uhraamiseen perheen edun nimissä sekä koskemattomuuden ja intimiteetin laukkausten kokemuksiin toisten perheenjäsenten taholta. Ongelmaksi voi muotoutua myös heikko itsetunto, omien tarpeiden vähättely ja depressio. Yhteistyö ja terapia voivat oikein toteutettuina auttaa näitä henkilöitä saamaan itsetuntonsa takaisin terveemmälle pohjalle jota kautta he oppivat vähierin hyväksymään ja rakastamaan itseään.

Aspekteissa Kuun kanssa Ceresin huolenpito yhdistyy emotionaaliseen vastuuntunteeseen. .

Positiiviset aspektit kuvaavat persoonallisuuden rakennetta jolla on syvälle luotsaavia tarpeita emotionaalisten tunteiden ja energioiden vaihtoon toisten ihmisten kanssa. Harmonisissa aspekteissa tämä toimii pyyteettömänä antamisena ja toisten huomioimisensa.
Stressiaspekteissa ongelmia ilmenee omien henkilökohtaisten tarpeiden ja toisten perheenjäsenten tarpeiden erottamisessa. Näissä aspekteissa voi ilmetä myös tarvetta hajottaa, rikkoa emotionaalisia suhteita, kielletyksi ( perheestä erotetuksi) tulemisen pelkoa ja tunnetta, että on eristetty toisista perheenjäsenistä.
Terapiassa tällä ongelma-alueella tulee auttaa henkilöä ymmärtämään toisten tunteita ja käsittelemään oman emotionaalisen alueen erilaisia voimia. ?

Merkuriuksen ja Cereksen aspekteissa huolenpito ilmenee älykkäänä tuotteliaisuutena. Kyky käyttää älykkyyttä huolenpidon muotojen kehittelyyn on vallitseva ominaisuus yksilötasolla. Rakkaus yhdistyy ymmärretyksi tulemiseen. Harmonisissa aspekteissa toteutuu toisia ymmärtävän kommunikoinnin mahdollisuus. Kyky yhteyteen toisten kanssa läpäisee eri tasot kuten lapset, vanhukset, mentaalisesti häiriintyneet, älykkyydeltään vajavaiset , kasvit ja eläimet kuten myös muut tietoisuuden tasot.
Esim. Joan of Arc, Ranskalainen sankari, Ceres yhtymä Merkurius Kauriissa MC, kuuli näyssä äänen, joka johdatti hänet pelastamaan Ranskan.
Haasteellisissa aspekteissa ilmenee vaikeutta keskustella huolenpidosta ja hoivaamisesta ( emotionaalista alueesta) etenkin kotona ja perheessä. Tyypillinen esimerkki on se, että olettaa automaattisesti toisten perheenjäsenten tietävän, mitä hän tarvitsee ilman, että hän on ilmaissut tarvettaan. Suuttumus seuraa toisia kohtaan sitten siitä, kun he eivät ole osanneet lukea hänen ajatuksiaan.
Esim. Sri Mehen Baba Ceres yhtymä Vesta, Neityessä oppois. Merkurius Kaloissa, oli 13 vuotta puhumatta antaen toisille käsimerkkejä ilmaistakseen mitä halusi.
Yhteydenpito toisiin voidaan eheyttää löytämällä uusia kommunikaation tasoja joilla he oppivat käsittelemään selkeästi tarpeitaan ja aktivoimaan toisten tarpeiden kuuntelun tasoa.

Ceresin aspekteissa Venukseen huolenpito yhdistyy rakkauden ja seksuaalisuuden naiselliseen puoleen. Henkilön koko arvomaailma ja maailmankäsitys voi olla yhteydessä rakkaudentunteisiin.
Harmonisissa aspekteissa ilmenee mahdollisuus seksuaaliseen tai eroottiseen huolenpitoon. Näillä henkilöillä on suuri kyky vaikuttaa ympäristöönsä. Nämä aspektit ovat hyvät fyysiselle ja taiteelliselle suuruudelle.
Haasteellisissa aspekteissa Ceres ja Venus luovat konfliktin henkilön omien ja perheen seksuaalisten ja eroottisten tarpeiden välille. He voivat tuntea itsensä epätoivotuksi tai seksuaalisesti vastenmieliseksi josta syystä he myös herkästi solmivat epätyydyttäviä ihmissuhteita ja ikään kuin hakevat hylätyksi tulemisen kokemusta. Myös Ceresin heijastuu lapsuudenkodista omaan perheeseen toimii negatiivisten perhesuhteiden siirtäjänä.
Terapiana avain on kohtalonomaisten suhteiden tasapainottaminen perhe/lapsi tarpeiden kohdalla sekä tasa-arvon ja ihmissuhteiden selkiyttämisessä. Joskus voi olla hyvä käsitellä myös omaa kuvaa naiseudesta, että oma ihmiskuva seksuaalisesta huolenpidosta eheytyisi. Ceresin ja Kuun Venus aspekteissa esiintyy myös ruokaongelmia; jos Saturnus liittyy kuvioihin siitä seuraa nälännäkemistä ( anorexia) ja jos taas Jupiter tulee yltäkylläisyyksineen mukaan voi se tuoda ylensyömisen rakkaudennälkään.. Tämä prosessi vaatii yleensä pitkäaikaista terapiaa emotionaalisen tasapainon saavuttamiseksi. Näissä tapauksissa terapiana yksilötasolla turvallisuus, rakkaus ja hyväksyminen tulee etsiä muilta tahoilta kuin ruuan kautta

Aspesissa Marsin kanssa huolenpito yhdistyy toiminnan ja itsensä esilletuonnin kanssa. Kyky ja tilaisuudet mahdollisuuteen toimia ja tulla ulkopuolisten huomioimaksi muodostaa minäkuvan.
Harmonisissa aspekteissa vauhti ja toiminta ilmenee toisia kannustavana. Näillä henkilöillä ilmenee myös kykyä yksilöllisyyteen ja perusperheestä huolenpitoon. (Joan Baez; Ceres yhtymä Mars Jousimiehessä, osallistuminen taisteluun vääryyttä vastaan sodan- ja asenteidenvastaiseen toimintaan )
Haasteellisissa aspekteissa lapsen tarpeita ja yksilöllisyyttä loukkaa dominoiva perhe ( tai joku perheenjäsen). Aikuisena henkilö voi kokea eristyneisyyttä, hyväksymättömyyttä tai voimattomuutta. Mikäli mukana on Saturnus ja/tai Pluto kokemuksena on kova kurinpito, ankara lapsuus tai hän ilmentää näitä perheessään. Tämä voi ilmetä myös ylikorostuneena toisten taholta tulevana tai toisiin kohdistuvana huolenpitona.
Terapia näiden kohtalonomaisten kokemusten tasapainottamiseksi on muutos oman tahdon tasapainottamisessa, halussa huolehtia ja tulla huolehdituksi. Voi olla myös hyödyllistä työstää minäkuvaa syvällä tiedostamattomilla alueilla häiritseviä pelkoja joiden seuraukset pahimmillaan voivat johtaa sadistiseen käyttäytymiseen. ( Marquis de Sade; kuuluisa sadisti, Ceres yhtymä Mars Oinaassa / Sama aspekti on myös Israelin Moshe Dayanilla XII huoneessa)

Aspekteissa Junon kanssa huolenpito yhdistyy ihmissuhteen tarpeisiin. Yhteys ilmentää Ceresin ehdotonta ja Junon ehdollista jakamista. Toisissa tapauksissa partnerista tulee ehdottoman rakkauden ja huolenpidon kohde toisissa perheyhteyksissä suhde toimii taas keskeisenä osana.
Harmonisissa aspekteissa ilmenee mahdollisuutta huolenpidon jakamiseen ja perheyhteyteen jossa lapset ovat liiton tasa-arvoisia hyväksyttyjä jäseniä.
Negatiivisissa, haasteellisissa aspekteissa yhteys lapsiin voi olla heikko. Perheen roolit voivat sekoittua niin, että lasten ja aikuisten vastuut menevät sekaisin.
Terapia painottuu näiden perheen roolien selkiyttämiseen.

Aspekteissa Vestaan, Huolenpito yhdistyy omistautumiseen ja antautumiseen. Harmonisissa aspekteissa ilmenee voimakasta pyhittäytymistä perheelle tai mahdollisuutta toteuttaa hoivaamisen tarvetta ammatin kautta, neuvontatyössä tai henkisellä alueella. Nämä henkilöt voivat antaa elämänsä toisten palvelemiseen. (Mao Tse-tung, Kiinan kansantasavallan perustaja, Ceres yhtymä Vesta Neitsyessä. Prinsessa Diana, Ceres yhtymä Vesta Härässä. )
Negatiivisissa aspekteissa ilmenee konflikteja ja eriytymistä perheestä ja läheisistä. Omien ja toisten tarpeiden yhteen sovittamisvaikeuksia. Henkilö voi olla steriili ja kykenemätön huomioimaan muita.

Aspekteissa Pallakseen huolenpito toimii älyllisesti kannustavalla pohjalla. Tämä yhdistelmä ilmentää potentiaalia tuoda suuret voimat peliin.
Harmonisissa aspekteissa ilmenee suurta kykyä tuoda (kanavoida) älyllisiä ja taiteellisia energioita sekä poliittista aktiivisuutta. Positiivista samaistumista alkuperäiseen huolenpidon lähteeseen. Monentyyppistä korkeatasoista koulutusta ja oppimista välittyy perheeltä lapselle.
Negatiivisissa aspekteissa voi ilmetä kieltämistä tai hylkäämistä äidin taholta ja vastaavasti taas ylikorostunutta samaistumista isään. Psykologisesti tämä voi johtaa oman feminiinisen puolen hylkäämiseen ja luonteeseen joka jättää hyödyntämättä elämän tarjoamat suuret mahdollisuudet. Naiset voivat unohtaa omat mentaaliset/koulutukselliset mahdollisuutensa palvellakseen perheen tarpeita tai odotuksia oman itsensä kehittämisen sijasta.
Terapiassa korjataan kohtalon valheita. Siinä pyritään Ceresin huolenpidon ja empatian taidot yhdistämään Pallasin yksilöllisen tuotteliaisuuden kanssa. Lähtökohtana edetä henkilön omien kokonaisvaltaisten eheytymisprosessien kautta, että hän löytäisi oman eheytensä ja saavuttaisi suuret kykynsä

Aspekteissa Jupiteriin Ceres antaa suuret mahdollisuudet sosiaaliseen yhteyteen liittyvään yhteisön parhaaksi tarkoitettujen arvojen ja sosiaalisen toiminnallisuuden kehitykseen.
Harmonisissa aspekteissa kohtalonomaista toimintaa koulutuksen filosofian ja matkustelun yhteistyön kehittämisen aloille. Myös laaja-alaista toimintaa teollisuuden, tuotannon ja perustuotteiden, kuten ruuan parissa voi ilmetä.
Stressi aspekteissa ilmenee ylihuolehtivuutta, joka johtuu kykenemättömyydestä sanoa ei toisten tarpeille ja tämä johtaa henkilökohtaisella tasolla ylilyönteihin kuten esimerkiksi ylensyömiseen.
Terapiassa on hyvä käydä läpi se mitä huolenpito eri sosiaalisissa ja kulttuuri yhteyksissä voi olla. Esim. osallistuminen maailman nälänhätä ohjelmiin tai vastaavaan, jossa saa toteuttaa mielekkäällä tavalla tätä aspektia.

Ceres aspekti Saturnus Huolenpidon prinsiippi yhdistyy suuriin linjoihin ja rakenteisiin. Tämä yhdistelmä voi ilmentää konkreettista toimimista huolenpidon alueella.
Harmonisessa aspektissa korostuu vakaus, pitkäikäisyys ja syvä huolenpito parisuhteessa. Perinteiset perhearvot ovat voimakkaasti esillä ja tunne-elämää tukeva järjestelmä on muotoutunut perinteiseksi.
Haasteellisessa aspektissa tulee esille mahdollisuus, että huolenpito laiminlyödään ja kasvuun tarvittava tuki mitätöidään ja evätään. Omat vanhemmat voivat evätä rakkauden ja tuen mutta vaativat sitten mieleisestään käyttäytymistä jolla heidän hyväksyntänsä ansaittaisiin. Tällainen rakkauden ansaitsemisen tarpeen malli voi sitten siirtyä voimakkaasti omaan parisuhteeseen, estäen sen kehittymisen kahden aikuisen väliseksi suhteeksi. Toisaalta vanhemmat ovat voineet parasta tarkoittaen olla liian vastuuntuntoisia tehden kaiken valmiiksi lapsen puolesta. Näin lapsen mahdollisuus omien voimien kehittämiseen ja siipien kokeilemiseen on evätty. Tästä voi seurata yksilön ylilyönnit velvollisuuksien ja pakotteiden asettamisessa omille lapsilleen tai yleensä nuoremmille henkilöille. Huolenpidon ja lapsen valmentamisen mallia ei ole sisäistetty omassa kehityksessä, eikä sitä voi sitten heijastaa omaan toimintaansa aikuisena.
Näiden vääristymien korjaamiseksi tulisikin käydä perusteellisesti läpi vanhempien velvollisuudet lasten valmentajana, rakkaudella ohjaten - eikä vaatimalla sellaista, mitä ei ole opetettu ja mikä ei ole realistista. Tähän kuuluu myös elämänkaaren mukaisten herkkyysjaksojen ymmärtämisen opettelua, mitä eri-ikäiseltä lapselta voi vaatia. Aika tärkeää on ymmärtää se, mikä omassa kasvatuksessa on mennyt pieleen, mitkä lapsuuden luonnolliset vaiheet ovat jääneet kokematta, että pääsisi tämän kohtalonomaisen haasteen yli. Saturnushan yleensä edustaa karmallisia läksyjä, tämä voi olla sinun suurimpia sellaisia.

Ceres aspekti Uranus Huolenpito yhdistyy yksilöllisyyteen ja intuitiivisuuteen. Tämä yhdistelmä mahdollistaa universaalin huolenpidon siemenen kasvun yksilön omassa toiminnassa.
Harmonisessa aspektissa tulee esille vaistomainen kyky huomata huolenpidon tarve ja kantaa huolta toisista ja jakaa asiat perheen kesken. Ceres Uranus ihmiset ovat usein ihmisoikeuksien vilpittömiä puolestapuhujia ja ennen kaikkea lasten yksilöllisten oikeuksien ja koskemattomuuden puolustajia. Tämä aspekti voi myös merkitä kykyä jakaa intuitiivisesti huolta ihmisistä omata perinnöllisen kyvyn saada yhteys erirotuisten ja kansalaisuutta olevien ihmisten kanssa.
Haasteellinen aspekti voi tuoda luonteeseen Uranusmaisia epärealistisia voimia huolenpidon alueelle, jotka johtava mielen ja tunteiden väliseen emotionaaliseen kriisiin. Lapsi voi syntyä rikkonaiseen kotiin tai nousta myöhemmällä iällä vanhempiaan vastaan puolustaessaan omaa riippumattomuuttaan liian sitovassa perheessä. Yleisesti ottaen, tämä aspekti tuo ongelmia oman sisäisen äänen kuuntelemisen ja itseensä luottamisen sekä ajatusten että intuitiivisuuden suhteen. Tämän aspektin haasteiden korjaamiseksi tulisikin kyetä näkemään oman persoonan yksilöllisyys mahdollisuutena ja keinona tulla rakastetuski.

Ceres aspekti Neptunus; Tämä yhdistelmä ilmentää suuren kaikkeen olemassa olevaan liittyvän huolenpidon herkkyyden ja syvän yhteyden tunteen.
Harmonisessa aspektissa nousee esille pyyteetön antaminen ja rakkaus yhdistettynä henkiseksi ominaisuudeksi. Tämä voi merkitä myös henkistä herkkyyttä aistia toisten tunteet ja kykyä palvella ammatillisesti auttaen heitä heidän omissa tunneongelmissaan. Tämä on suuren herkkyyden aspekti myös taiteellisessa mielessä ja silloin taiteen keinoin voidaan auttaa juuri tunteiden käsittelyssä.
Haasteelliset aspektit voivat tuoda epärealistisia rakkauden muotoja ja tunnetta eristyneisyydestä ja hyljätyksi tulemisesta. Emotionaaliset tarpeet voivat johtaa hyvin kiinnipitävään ja rasittavaan hoitosuhteeseen. Jos henkilö ei pysty käsittelemään emotionaalista tuskaa siitä voi seurata päihteiden, lääkkeiden tai jonkun muun riippuvuutta aiheuttavan tekijän väärinkäyttöä.
Terapiana näiden ongelmien hoidossa tulisi löytää ne toisten palvelemisen muodot, jotka eivät tuota tyydytystä ja miettiä keinot, joilla niistä voidaan joko tehdä vähemmän rasittavia tai luopua. Onnistuakseen tämä tarvitsee syvälle menevää kaikki tasot läpäisevää avoimuutta ja rehellisyyttä itseä kohtaan. Et saisi laiminlyödä itseäsi ja palvella toisia muulloin kuin silloin kun tunnet siihen todella kaikesta ulkopuolisesta riippumatonta halua ja rakkautta. Vaikka joku olisi kuinka avun ja huolenpidon tarpeessa ja jos et puhtaasta sydämestä ilomielin auta häntä vaikka kiitoksista ei olisi tietoakaan - älä auta - teet vaan vahinkoa sekä itsellesi että autettavalle. Mieti elämäsi läpi, mitkä asiat ovat tällaisia joihin menet pitkin hampain velvollisuuden tunteesta ja luovu niistä suosiolla

Ceres Pluto aspektit Huolenpidon alueella hoputetaan muutokseen - eteenpäinmenoon kehityksessä. Tämä ilmentää Ceres Pluto arkityyppiä, menetyksineen ja tasapainottumisineen opettaen, että elämässä ei voi mennä eteenpäin ennekuin on opetellut vastuuta toisista huolta pitämällä.
Harmonisissa aspekteissa ilmenee mahdollisuutta jakaa fyysiset ja älylliset, tunne/onnistuminen jälkeläisten kanssa. Se voi ilmetä syvänä ymmärryksen tunteena psyykkisestä ja fyysisestä olemassaolosta, joka ilmene kykynä kohdata toisten ihmisten kanssa elämän ja kuoleman syvimmät perusolemukset. Tämä johtaa toisten arvojen laajempaan näkemiseen ja hyväksymiseen.
Haasteellisissa aspekteissa voi ilmetä syviä emotionaalisia kriisejä rakkaiden menetyksen ja heistä erossa olemisen kokemuksista. Tästä voi seurata voimakasta murheen, surun ja depression tunnetta. Jos henkilö takertuu voimakkaasti kiinni tai yrittää pitää yllä omia saavutuksiaan, ilmenee voimien menetystä ( -voi seurata syväkin masennus)
Terapiassa näiden kohtalonomaisten harhojen muuttamiseksi on Ceres Pluto myytin opetukset; poismenoa ja uudistumista seuraa luopuminen ja jokaista kuolemaa uusi alku - jokainen menetys täydentyy opetukseksi ja opastukseksi. Kuitenkin pysyvä totuuden ymmärtäminen sisältää syvälle tietoisuuteen juontavan pelon ja menetyksen tunteen kautta löytyvän luottamuksen, hyväksymisen ja ilon
.